Tre missförstånd kring psykologer.

  Sedan jag började termin 1 på psykologprogrammet för flera år sedan har jag mötts av vissa återkommande missförstånd gällande mitt yrkesval. Det handlar oftast om tankeläsning, huruvida jag analyserar alla människor jag möter, eller att människor öppnar sitt innersta… Continue Reading